LỊCH 2013.

ĐÈN LỒNG .

2013

NGUT - TÔN NỮ BÍCH VÂN - ĐÀ NẴNG . .

HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM .

imgp9645_500

TỔ .

TỔ : TOÁN - LÝ - TIN .

toan_ly_imgp9647_500

TỔ : HÓA - SINH - CN - TD.

hoa_sinh_imgp9651_500

TỔ VĂN - NHẠC - HỌA.

imgp9649_500